Dana 09.06.2022. godine održana je 13. koordinacija na gradilištu u okviru rekonstrukcije objekta Oružane, za potrebe uspostave infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.

Na koordinaciji se razgovaralo o trenutnoj dinamici izvođenja radova, o daljnjoj dinamici i planu izvođenja radova rekonstrukcije, usklađenosti radova s glavnim projektom (projektantski nadzor), provođenju mjera zaštite na radu na gradilištu preporukama za poboljšanje izvođenja radova. Zaključak koordinacije je da se rekonstrukcija objekta odvija planiranom dinamikom te da nema većih problema prilikom izvođenja radova.

Aktivnost rekonstrukcije objekta  Oružane provodi se u sklopu projekta „RCK-KaRijERA“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a koji zajedno s projektima „RCK-STRuKA“ i „MREŽA KOM5ENTNOSTI“ pridonose uspostavi infrastrukture i organizaciji rada Regionalnih centara kompetentnosti u Karlovačkoj županiji. Koordinacije se održavaju na tjednoj bazi  s ciljem prevencije potencijalnih problema koji mogu nastati u određenim fazama gradnje objekta.

Na tjednim koordinacijama redovito sudjeluju predstavnici investitora, izvođača radova, stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu i projektantskog nadzora.

Također, na koordinacijama redovito sudjeluju i predstavnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i to imenovani voditelj i administrator projekata RCK-STRuKA i RCK-KaRijERA. Javna ustanova pružala je stručnu pomoć u pripremi projektnih prijedloga te pruža stručnu pomoć u provedbi za sva tri navedena projekta, čija ukupna vrijednost iznosi oko 76 milijuna kuna

.

Pristupačnost