O PROJEKTU

Opis projekta

Projekt „RCK KaRijERA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva (izgradnja, adaptacija i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije.

Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva bit će smješten na 2. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.

Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Također, u novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, u skladu s načelima osiguravanja kvalitete i relevantnosti za potrebe tržišta rada.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog i na tržišnim potrebama utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva.

Specifični ciljevi projekta

1. Stvaranje prostorno tehničkih kapaciteta Tehničke škole Karlovac i Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka za uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva.

2. Stvaranje mreže partnerstva i suradnje između gospodarskog, javnog, civilnog i obrazovnog sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije, kao i suradnje između dviju Županija, u svrhu unaprjeđenja strukovnog obrazovanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada.

3. Podizanje svijesti o važnosti učeničkih kompetencija i ulozi strukovnih zanimanja u gospodarskom razvoju Karlovačke i Primorsko goranske županije.

Aktivnosti projekta

  1. Rekonstrukcija, prilagodba i adaptacija postojećih objekata na području Karlovačke i Primorsko goranske županije
  2. Opremanje objekta i edukacija rada na specijaliziranoj opremi na obje lokacije
  3. Horizontalna načela
  4. Promocija i vidljivost
  5. Upravljanje projektom

Ciljne skupine

  • učenici, odgojno – obrazovni nastavnici u ustanovama za strukovno obrazovanje tj. učitelji, nastavnici i andragoški djelatnici,
  • mala i srednja poduzeća, obrtnici i drugi gospodarstvenici,
  • nezaposleni,
  • osobe s invaliditetom/osobe s teškoćama.
Z

Rezultat projekta

Projekt će rezultirati uspostavljenom infrastrukturom regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva.

Zoran Lukšić

voditelj projekta

tel: 095 380 7037

e-mail: zoran.luksic@ra-kazup.hr

Dina Šegavić Fanjak

administrator projekta

tel: 091 620 9964

e-mail: dina.segavic-fanjak@ra-kazup.hr

Pristupačnost