KONTAKT

Tehnička škola Karlovac

Ljudevita Jonkea 2a, 47000 Karlovac

+385 47 61 58 05

Karlovačka županija

A. Vraniczanya 2, 47000 Karlovac

+385 47 66 61 11

Srednja škola Slunj

Školska ulica 22, 47940 Slunj

+385 47 81 11 50

Obrtnička i tehnička škola Ogulin

Josipa Jurja Strossmayera 2, 47300 Ogulin

+385 47 52 29 31

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Zvonimirova 12, 51000 Rijeka

+385 51 67 89 30

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Pristupačnost