U Elektroničkom oglasniku javne nabave, 24. rujna 2021. objavljena je Dokumentacija o nabavi za rekonstrukciju zgrade Oružane u Karlovcu, u okviru provedbe projekata uspostave infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju RCK-STRuKA (KK.09.1.3.01.0003), RCK-KaRijERA (KK.09.1.3.01.0004) i MREŽA KOM5ENTNOSTI (KK.09.1.3.01.0005).

Središnje tijelo za provedbu ovog zajedničkog postupka javne nabave  je Karlovačka županija, dok su naručitelji Tehnička škola Karlovac, Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac te Veleučilište u Karlovcu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 29.632.768,00 kuna (bez PDV-a).

Zainteresirani ponuditelji mogu dostaviti svoje ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zaključno s 29. listopadom 2021. godine.

Ovo je ujedno važan korak ka uspostavi prostornih kapaciteta regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva (2. kat objekta), kao i regionalnih centara kompetentnosti u podsektorima strojarstva (1. kat objekta) te turizma i ugostiteljstva (prizemlje objekta).

Svi spomenuti projekti uspostave infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti financirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 77 milijuna kuna.

Pristupačnost