Dana 26. listopada 2020. godine potpisan je Okvirni sporazum za nabavu usluge pripreme i provedbe postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe uspostave infrastrukture Regionalnih centara kompetentnosti u podsektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva te turizma i ugostiteljstva između Karlovačke županije (kao Središnjeg tijela za javnu nabavu) i tvrtke Sensum d.o.o. (kao Izvršitelja).

Potpisivanjem ovog Sporazuma učinjen je još jedan korak ka realizaciji projekta „RCK – KaRijERA“ KK.09.1.3.01.0004 financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, s ciljem uspostave infrastrukture Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Na temelju potpisanog Okvirnog Sporazuma Tehnička škola Karlovac, kao jedan od Naručitelja u postupku nabave, sklopila je Ugovor o javnoj nabavi za provođenje usluge pripreme i provedbe postupaka javne i jednostavne nabave te odabirom stručnjaka za  javnu nabavu zaključila formiranje projektnog tima.

Odabrana tvrtka bit će zadužena za provedbu svih postupaka javnih i jednostavnih nabava u okviru provedbe ovog projekta.  Prva zadaća odabrane tvrtke bit će izrada dokumentacije o nabavi za dva postupka javne nabave – rekonstrukciju zgrade oružarne i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Objava navedenih postupaka planirana je do kraja 2020. godine, nakon čega slijedi odabir izvođača i početak građevinskih radova na zgradi oružarne.

Projekt „RCK – KaRijERA“ odnositi će se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Tehničke škole Karlovac, kao Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računlastva te Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, partnera u provedbi projekta, i stvaranje mreže suradnje između različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Provedbom projekta utjecati će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržištu rada. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni nastavnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; mala i srednja poduzeća, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/osobe s teškoćama.

Pristupačnost