Početna konferencija projekta Uspostave infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva „RCK-KaRijERA“, KK.09.1.3.01.0004, održana je 30. rujna 2020. godine u Tehničkoj školi Karlovac. Regionalni centar kompetentnosti bit će smješten na drugom katu zgrade Oružane na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu.

Vrijednost projekta iznosi 25.746.958,05 HRK, dok EU financiranje iznosi 25.740.958,05 HRK. Nositelj projekta je Tehnička škola Karlovac, a partneri u provedbi su Karlovačka županija, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Obrtnička i tehnička škola Ogulin i Srednja škola Slunj. Razdoblje provedbe projekta je od 7. siječnja 2020. do 27. travnja 2023. godine. Projekt je financirala Europska unija iz Operativnog programa: “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedbom aktivnosti projekta stvoriti će se prostorno tehničkih kapaciteti Tehničke škole Karlovac u vidu pet specijaliziranih nastavnih laboratorija: obnovljivi izvori energije, digitalne informacije i komunikacije, elektronički sklopovi i energetska elektronika, industrijska automatizacija, informatika i elektronika, energetika, procesna tehnologija i zaštita okoliša. Također, stvorit će se prostorno tehničkih kapaciteti  Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u vidu tri radionice: radionica za robotiku i umjetnu inteligenciju, radionica za obnovljive izvore energije i mikroupravljače i radionica za CNC i ručnu obradu.

Prisutnima na konferenciji obratili su se ravnatelj Tehničke škole Karlovac Ivan Janković, ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Vilko Klasan, gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić, pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko goranske županije Edita Stilin, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin te državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić. Nakon završetka formalnog dijela konferencije sudionici su se zajednički uputili na lokaciju budućeg centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva.

Za upravljanje i provedbu cjelokupnog projekta zadužena je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Pristupačnost