Dana 14. listopada,  u okviru provedbe projekta RCK-KaRijERA, održana je edukacija o horizontalnim načelima pod nazivom “Pristupačnost za osobe s invaliditetom”.

Edukaciju je održala ustanova za obrazovanje odraslih Učilište EU PROJEKTI, a sudionici edukacije bili su predstavnici partnera i suradnika u provedbi projekta.

Cilj edukacije bio je podizanje svijesti o nužnosti poštivanja načela ravnopravnosti osoba s invaliditetom i osoba smanjenje pokretljivosti, jačanje sposobnosti za prepoznavanjem diskriminacije osoba s invaliditetom te informiranje o primjeni modela i načina razumne prilagodbe za ravnopravni pristup uslugama i sadržajima odgojno-obrazovnih institucija.

Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, edukacija je održana putem digitalne platforme za video komunikaciju (on-line).

Ova edukacija jedna je od pet horizontalnih aktivnosti planiranih u okviru provedbe projekta.

Sljedeća horizontalna aktivnost bit će edukacija na temu “Ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije”, a održat će se na lokaciji Partnera (Primorsko-goranska županija) tijekom 2022. godine.

Pristupačnost