REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI

U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU

PODSEKTOR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNALSTVA

Naziv projekta: RCK – KaRijERA

Korisnik projekta: Tehnička škola Karlovac

Ukupna vrijednost projekta: 25.746.958,05 kuna

EU sufinanciranje projekta: 25.740.958,05 kuna

Operativni program: ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Razdoblje provedbe: od 07. siječnja 2020. do 27. travnja 2023.

Regionalni centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi:

  • programi redovitog strukovnog obrazovanja,
  • programi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja
  • te drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina…)

Lokacija projekta

Lokacija Karlovac

zgrada oružarne Trg bana Josipa Jelačića

 

RCK KaRijERA

Lokacija Rijeka

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12

Eios
Pristupačnost